Kinh tế Xây dựng - Giao thông

12/03/2013 - 10:47

A Lưới đầu tư hơn 300 triệu đồng thi công công trình thủy lợi Ah Ưh

TTH - Với mục tiêu đưa nước về đến tận cánh đồng Ah Ưh phục vụ tưới cho hơn 5ha lúa nước, 2ha ao cá và 1ha hoa màu của người dân cụm 1, thị trấn A Lưới.

Sau gần 1 tháng thi công, đến nay công trình đã được đưa vào sử dụng, đảm bảo chủ động nguồn tưới cho số diện tích sản xuất trên. Tổng kinh phí đầu tư công trình hơn 300 triệu đồng, trong đó huyện hỗ trợ 134 triệu đồng, người dân và công nhân Trạm Thủy nông đóng góp ngày công thi công với giá trị hơn 50 triệu đồng…      

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP