04/11/2015 - 19:06

A Lưới đầu tư trên 280 tỷ đồng cho kết cấu hạ tầng nông thôn

TTH - Sau 5 năm (2010 – 2015) đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng nông thôn bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện A Lưới đã huy động và lồng ghép nguồn kinh phí trên 280 tỷ đồng để thực hiện. Đến nay, 100% xã trên địa bàn huyện đã có đường ô tô đến trung tâm; 91% đường huyện, 88,5% đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 77% đường thôn xóm được cứng hóa và 11,5% đường trục chính nội đồng được kiên cố hóa...

Trong lĩnh vực vận tải, phương tiện vận chuyển hàng hóa và hành khách cũng đã về đến trung tâm các xã, đảm bảo phục vụ nhu cầu về lương thực, thực phẩm, nhu cầu về vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất cho dân.

Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP