07/04/2015 - 11:06

A Lưới: Hiến tặng 177 hiện vật, kỷ vật chiến tranh và văn hóa truyền thống

TTH.VN - Theo báo cáo kết quả sưu tầm và hiến tặng những hiện vật, kỷ vật kháng chiến và hiện vật văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới đợt I năm 2015, tổng số hiện vật được hiến tặng là 177; trong đó có 108 hiện vật, kỷ vật chiến tranh và 69 hiện vật văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số A Lưới.

 

Một số địa phương làm tốt công tác vận động người dân tích cực tham gia hiến tặng hiện vật, kỷ vật kháng chiến, hiện vật văn hóa truyền thống dân tộc như: Hồng Vân, Hồng Trung, Bắc Sơn, Hồng Kim, Hương Lâm, Đông Sơn, Trường Tiểu học Phú Vinh...  

Riêng xã Hồng Bắc trong tháng 11/2014 đã vận động nhân dân hiến tặng được 36 hiện vật, kỷ vật liên quan đến trận chiến A Biah,  hiện đang trưng bày tại Nhà trưng bày Di tích lịch sử (DTLS) cách mạng đồi A Biah.

Hiện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đang tiến hành xây dựng hồ sơ khoa học, phân loại các hiện vật, xây dựng nội dung thuyết minh để phục vụ công tác trưng bày tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện và nhà trưng bày DTLS cách mạng đồi A Biah.

 

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP