23/03/2016 - 20:20

A Lưới không để xảy ra cháy rừng trong năm 2015

TTH - Ngày 23/3, UBND huyện A Lưới tiến hành tổng kết công tác Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015 và kết quả thực hiện Đề án giao rừng, cho thuê rừng theo Quyết định 430/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đến nay, toàn huyện đã giao được 20.279 ha/24.183 ha rừng tự nhiên (đạt 83,86%) cho các tổ chức, cộng đồng dân cư, nhóm hộ gia đình và hộ gia đình cá nhân quản lý, bảo vệ. Nhờ làm tốt các mặt công tác, năm 2015 trên địa bàn huyện A Lưới không để xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại về rừng.

Năm 2016, A Lưới phấn đấu, không để cháy rừng xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại về người; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng lấy gỗ, lâm sản và đất sản xuất trái phép, tập trung giải quyết dứt điểm các tụ điểm về phá rừng ngay từ khi mới manh nha.

Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP