13/09/2014 - 15:55

A Lưới nâng cấp và xây mới 3 lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

TTH.VN - Tổng mức đầu tư dự kiến 8,5 tỷ đồng

Thực hiện đề án quy hoạch xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, huyện A Lưới sẽ tiến hành nâng cấp và xây mới 3 lò giết mổ tập trung với tổng mức đầu tư dự kiến 8,5 tỷ đồng.

Theo đó, từ tháng 9 đến 12/2014, A Lưới sẽ hoàn thành việc nâng cấp lò giết mổ gia xúc, gia cầm tập trung tại xã A Ngo với công suất giết mổ hàng ngày từ 30-40 con lợn, 10-20 con dê, 100-200 gia cầm, tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Từ 2015-2016, sẽ xây mới lò giết mổ gia xúc, gia cầm tập trung tại xã Hồng Vân tổng mức đầu tư dự kiến 4,5 tỷ đồng. Từ 2016-2018, sẽ xây dựng mới lò giết mổ gia xúc, gia cầm tập trung tại xã A Đớt với tổng mức đầu tư dự kiến 3 tỷ đồng.
 
Ông Hồ Văn Ngừm, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết: Nhà nước sẽ có chính sách về đất đại, bố trí mặt bằng, hỗ trợ kinh phí để xây dựng hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải; huy động nguồn vốn từ các chương trình, các dự án nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân vay vốn để đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị lò giết mổ tập trung.
 
Việc xây dựng lò giết mổ tập trung là giải pháp quan trọng nhằm chủ động kiểm soát số lượng gia súc đưa vào giết mổ và tiêu thụ trên địa bàn huyện, từng bước kiểm soát hoạt động giết mổ gia cầm, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh, cung cấp sản phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP