Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

04/03/2021 - 11:39

A Lưới phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3%/năm

TTH.VN - Đó là một trong những chỉ tiêu chủ yếu liên quan nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 được lãnh đạo Huyện ủy A Lưới thông tin tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ tư (mở rộng), diễn ra ngày 4/3.

Lãnh đạo Huyện ủy A Lưới khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị

Sau khi triển khai kế hoạch quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hội nghị đã dành thời gian thảo luận và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của huyện A Lưới. Trong đó, cơ cấu kinh tế nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp với tỷ trọng là nông nghiệp chiếm 45%, dịch vụ chiếm 35% và công nghiệp chiếm 20%.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2021 – 2025 gồm: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; Tổng đầu tư toàn xã hội bình quân 850 tỷ đồng/năm; Thu ngân sách phần giao huyện thu đến năm 2025 đạt 40 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm theo tiêu chí mới mỗi năm 3%; Tăng 1 đến 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Dịp này, hội nghị đã khen thưởng chuyên đề các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy năm 2020.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP