10/07/2015 - 19:43

A Lưới phấn đấu hoàn thành quy hoạch chi tiết đô thị mở rộng

TTH - Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước gần 15%; các lĩnh vực công nghiệp - thương mại - dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm ngoái; tổng thu ngân sách đến đầu tháng 6 đạt 57,377/70 tỷ đồng (đạt 82% kế hoạch nghị quyết giao)... Đó là những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của huyện A Lưới trong 6 tháng đầu năm được HĐND huyện (khóa X) đánh giá tại kỳ họp thứ 10 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hoá, xã hội của huyện tiếp tục có bước tiến khả quan. An sinh được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giáo dục - đào tạo được chú trọng, các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và quyết định các phương hướng, giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2015. Quan trọng nhất là hoàn thành quy hoạch chi tiết đô thị A Lưới mở rộng. Đồng thời, biểu quyết thông qua một số nghị quyết về việc kiện toàn bộ máy của UBND huyện và Ban Pháp chế HĐND huyện.

Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP