28/08/2015 - 18:06

A Lưới phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất trên 15%/năm

TTH - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng và phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành phiên bế mạc vào sáng 28/8.

Trong phiên làm việc sáng 28/8, trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đại hội đã tập trung thảo luận thống nhất mục tiêu của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 15%/năm, gắn phát triển kinh tế - xã hội với giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số…; trong đó, tập trung thực hiện 19 chỉ tiêu, 4 chương trình trọng điểm. Đại hội xác định 7 nhiệm vụ và 7 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Tại đại hội này, ông Hồ Xuân Trăng, Phó Bí thư Huyện uỷ (khoá X), Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ cương vị Bí thư Huyện uỷ A Lưới khoá XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; ông Lê Thanh Nam tái đắc cử Phó Bí thư Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Huyện uỷ viên (khóa X), Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ cương vị Phó Bí thư Huyện uỷ A Lưới khoá XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP