10/03/2017 - 21:37

A Lưới phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945 – 2015”

TTH - Lễ công bố và phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945 – 2015” được Huyện ủy A Lưới tổ chức vào chiều 10/3. Đến dự có ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Từ nhiều nguồn tư liệu khá đa dạng và phong phú, cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện A Lưới giai đoạn 1945 - 2015 đã giới thiệu khái quát về đặc điểm tự nhiên, xã hội, truyền thống yêu nước và văn hóa các dân tộc A Lưới trước năm 1945; việc thành lập chi bộ Đảng, lãnh đạo đồng bào kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Đảng bộ miền Tây, Đảng bộ các Quận lãnh đạo đồng bào tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); Đảng bộ A Lưới lãnh đạo đồng bào xây dựng và bảo vệ quê hương (1975 - 1986), thực hiện công cuộc đổi mới (1986 - 1996), thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996 - 2015)…

Cuốn sách nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP