Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

01/06/2022 - 15:01

A Lưới phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác tiếp công dân

TTH.VN - Ngày 1/6, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Đặng Ngọc Trân, UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với Thường trực Huyện ủy và các cơ quan nội chính huyện A Lưới.

Theo báo cáo của huyện A Lưới, thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện nghiêm túc trên cơ sở các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới đã chú trọng quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Gắn với đó còn ban hành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác này và bảo vệ người tố cáo và bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân đúng theo quy định.

Tại buổi làm việc đoàn công tác đã nghe lãnh đạo một số cơ quan nội chính của huyện A Lưới, báo cáo về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện. Qua đó, đoàn công tác đã có những ý kiến đóng góp về tổ chức hoạt động của công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời hướng dẫn, trao đổi một số nghiệp vụ chuyên môn cho các cơ quan tham mưu của huyện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đặng Ngọc Trân, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà huyện A Lưới đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới huyện cần phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ, nhất là đội ngũ làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh dân tộc - tôn giáo, an ninh biên giới tại địa phương.

Nguyên- Định

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP