02/08/2015 - 21:22

A Lưới phát triển nuôi cá nước ngọt hơn 325 ha

TTH - Phát huy lợi thế về ao, hồ, sông, suối và lòng hồ thủy điện trên địa bàn, huyện A Lưới đã phát triển diện tích nuôi cá nước ngọt toàn huyện lên 325 ha.

Hiện tại, địa phương tổ chức 5 lớp tập huấn, hỗ trợ gần 110.300 con cá giống cho 135 hộ nghèo thuộc “Đề án phát triển nuôi cá nước ngọt huyện A Lưới giai đoạn 2014-2020”.

Nuôi cá nước ngọt các loại là mô hình sản xuất mới trên địa bàn A Lưới, góp phần mở thêm hướng làm ăn, giúp đồng bào nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP