02/08/2015 - 21:22

A Lưới phát triển nuôi cá nước ngọt hơn 325 ha

TTH - Phát huy lợi thế về ao, hồ, sông, suối và lòng hồ thủy điện trên địa bàn, huyện A Lưới đã phát triển diện tích nuôi cá nước ngọt toàn huyện lên 325 ha.

Hiện tại, địa phương tổ chức 5 lớp tập huấn, hỗ trợ gần 110.300 con cá giống cho 135 hộ nghèo thuộc “Đề án phát triển nuôi cá nước ngọt huyện A Lưới giai đoạn 2014-2020”.

Nuôi cá nước ngọt các loại là mô hình sản xuất mới trên địa bàn A Lưới, góp phần mở thêm hướng làm ăn, giúp đồng bào nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP