Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

06/07/2022 - 17:02

A Lưới thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 56,5% kế hoạch

TTH.VN - Ngày 6/7, HĐND huyện A Lưới khai mạc kỳ họp thứ 4, khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, kỳ họp lần tư, HĐND huyện xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, như: Xem xét 23 báo cáo của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và 2 báo cáo của UBND huyện A Lưới về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022…

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới trong 6 tháng đầu năm 2022 gần 12,8 tỷ đồng, đạt 56,5% kế hoạch. Thẩm tra và xét duyệt quyết toán các đơn vị ngân sách đúng quy định. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Tính trong 6 tháng đầu năm 2022, giải ngân nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện quản lý hơn 11,2 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 500 tỷ đồng.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện dành thời gian chất vấn, nghe trả lời chất vấn của các cơ quan chức năng; xem xét và thông qua 5 tờ trình và quyết nghị thông qua 7 dự thảo nghị quyết.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP