Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

14/08/2014 - 18:04

A Lưới vướng mắc trong cấp quyền sử dụng đất vùng quy hoạch đô thị mở rộng

TTH.VN - Tính từ đầu năm đến ngày 15-8, UBND huyện A Lưới đã tiến hành cấp 959 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 362,34ha cho hộ gia đình và cá nhân, nâng tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 96,93%, trở thành địa phương xếp thứ nhì trong việc thực hiện công tác này trên địa bàn toàn tỉnh.
 

Tuy nhiên, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở A Lưới vẫn gặp khó khăn, vướng mắc. Việc quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch đô thị mở rộng đã được phê duyệt nhưng đến nay công tác cắm mốc, bàn giao ranh giới quy hoạch vẫn chưa thực hiện, gây khó khăn trong công tác thẩm định hồ sơ.

 

Anh Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết dứt điểm những tồn đọng, phấn đấu bàn giao ranh giới, cắm mốc quy hoạch trên thực địa vào tháng 9-2014, để làm cơ sở cấp quyền sử dụng đất cho các địa phương nằm trong quy hoạch mở rộng đô thị A Lưới đã được phê duyệt.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP