03/07/2020 - 15:24

A Ngo: Cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường

TTH - Trên đường dẫn vào thôn Diên Mai, xã A Ngo, chúng tôi chứng kiến không khí tất bật của bà con nơi đây đang dọn dẹp vệ sinh môi trường. Người làm cỏ, người quét dọn, đào đất, thu gom rác... chẳng mấy chốc tuyến đường đã sạch đẹp hẳn.

Người dân thôn Diên Mai đi đầu trong mô hình xây dựng đời sống văn hóa mới

Chị Hồ Thị Tường, Trưởng thôn Diên Mai bảo: Công tác quản lý thu gom rác thải trên địa bàn được các tổ chức đoàn thể phân công thực hiện. Các hội viên Hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên ở các thôn được tổ chức thành các đội công tác và tiến hành thu gom rác ở các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư... Các đội thu gom rác hoạt động vào các giờ cố định và có kẻng báo cho người dân nhằm hạn chế tình trạng đổ rác ra đường.

Địa phương đã tích cực tuyên truyền, huy động các tổ chức Đoàn, Hội tiến hành giúp mỗi hộ dân đào một hố chôn lấp rác, vận động các hộ dân có điều kiện xây dựng bể lọc chứa nước sinh hoạt, xây dựng chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh, không thả rong gia súc. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp nhân rộng mô hình này ra khắp các thôn, bản, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần hình thành nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa mới, A Ngo phấn đấu đến cuối năm 2020 có trên 95% số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ổn định và có nhà tiêu hợp vệ sinh, 80-90% số hộ có hố chôn lấp rác và chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, 100% nhà sinh hoạt cộng đồng có nhà vệ sinh và hàng rào bảo vệ...

Mô hình ở xã A Ngo là tín hiệu đáng mừng đối với việc xây dựng nếp sống mới, cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường ở nông thôn miền núi trên địa bàn huyện A Lưới.

Chủ tịch UBND xã A Ngo Nguyễn Đức cho biết, thực hiện Đề án “Cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn” của huyện A Lưới, xã A Ngo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực làm đẹp cảnh quan môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể đưa nội dung tuyên truyền về xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư nhằm cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn vào kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị mình...

Một cách làm hay là các thôn, cơ quan, đơn vị đưa chỉ tiêu về nước sạch và vệ sinh môi trường vào quy ước, hương ước; xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá và công nhận danh hiệu gia đình, làng, thôn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ thôn, người có uy tín đi đầu trong việc ăn ở sạch sẽ, hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố chôn lấp rác, đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ đó, đã tích cực vận động các gia đình, người thân, cộng đồng dân cư hưởng ứng làm theo.

UBND xã A Ngo đã xây dựng cơ chế tạo điều kiện khuyến khích, huy động nguồn lực trong dân và nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư vào lĩnh vực cải thiện môi trường nông thôn. Trong đó, tạo điều kiện về vốn vay ưu đãi cho các hộ gia đình được tiếp cận với mục tiêu đảm bảo về chuồng trại chăn nuôi, xây dựng hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường.

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP