Thế giới Thế giới

13/09/2022 - 15:03

ADB triển khai Chiến lược Đối tác Quốc gia mới cho Việt Nam

TTH.VN - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa đưa ra Chiến lược Đối tác Quốc gia mới (CPS) cho Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2026. Trong đó, chiến lược có mục tiêu thúc đẩy sự phát triển toàn diện, xanh và do khu vực tư nhân dẫn đầu ở Việt Nam, đồng thời xây dựng nền tảng để đất nước đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Ngân hàng ADB hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN/Vietnam+

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB Andrew Jeffries chia sẻ: “Việt Nam đã vượt qua đại dịch COVID-19 tương đối tốt và hiện đang được hưởng lợi từ các nền tảng kinh tế mạnh mẽ, cũng như thương mại và đầu tư phát triển mạnh, cùng với đó là tiến trình chuyển đổi số vẫn đang diễn ra. Bất chấp những tiến bộ đạt được, Việt Nam nhìn chung vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức phát triển, bao gồm sự cạnh tranh trong khu vực tư nhân, nhu cầu tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và thiên tai. Chính vì vậy, Chiến lược Đối tác Quốc gia mới này được thiết kế nhằm định hình ADB như một đối tác đáng tin cậy, phù hợp và có khả năng đáp ứng của Việt Nam trong chuỗi nỗ lực đạt được mục tiêu phát triển xanh và do khu vực tư nhân dẫn đầu”.

Chiến lược Đối tác mới của ADB dựa trên nhận thức rằng Việt Nam cần những giải pháp thích hợp để đáp ứng những thách thức phát triển của quốc gia. Thêm vào đó, chiến lược cũng cần chú trọng vào cấp tỉnh, bởi đây là nơi nhu cầu phát triển của Việt Nam được xem là lớn nhất.

Theo đó, Ngân hàng ADB sẽ hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi thành nền kinh tế xanh và có khả năng ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu. Theo nội dung của chiến lược đối tác, ADB sẽ giúp Việt Nam nhìn nhận lại khuôn khổ của mình để đạt được mục tiêu Không Phát thải vào năm 2050. Thêm vào đó, ADB sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong việc khai phá ra những giải pháp đổi mới để phát triển các thị trường Carbon và tài chính xanh, chẳng hạn như trái phiếu xanh và cơ sở tài chính xanh để thúc đẩy đầu tư vào các cơ sở hạ tầng bền vững.

Chiến lược thừa nhận rằng một khu vực tư nhân có tính cạnh tranh cao là cần thiết để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Để thúc đẩy tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn đầu, ADB sẽ giúp đỡ cải cách doanh nghiệp nhà nước bằng cách sử dụng kết hợp các khoản vay không có bảo lãnh chính phủ và hỗ trợ kỹ thuật có mục tiêu. ADB cũng sẽ tận dụng Chương trình Tài trợ Thương mại của mình để giúp các doanh nghiệp của khu vực tư nhân Việt Nam hội nhập với các chuỗi giá trị toàn cầu và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam áp dụng luật Đối tác Công - Tư.

Để tăng cường công bằng xã hội ở Việt Nam, ADB sẽ hỗ trợ mở rộng cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ hỗ trợ phát triển năng lực công nghệ tài chính để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện tài chính ở Việt Nam, cùng với đó là sử dụng các khoản vay trung gian tài chính để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Bảo Nghi (Lược dịch từ ADB)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP