Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

28/05/2020 - 08:20

An sinh xã hội & phấn đấu của Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế

TTH - Luôn hoàn thành và vượt kế hoạch thu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giao hằng năm; đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiệu quả hoạt động đó gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ BHXH Thừa Thiên Huế.

Chính sách BHXH đến với lao động tự do. Ảnh: BHXH cung cấp

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt

Tính đến 31/12/2019, toàn tỉnh có 123.304 người tham gia BHXH bắt buộc; 113.208 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 7.392 người tham gia BHXH tự nguyện; 1.149.486 tham gia BHYT, vượt 8,3% so với lộ trình phát triển đối tượng tham gia BHYT theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao.

5 năm, từ 2015 - 2019, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 12.388 tỷ đồng; thực hiện chi trả các chế độ với số tiền hơn 17.600 tỷ đồng và giải quyết gần 10.800 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và trợ cấp một lần cho hơn 31.400 đối tượng hưởng, đảm bảo thời gian và chế độ quy định. Cũng trong 5 năm qua, BHXH tỉnh thực hiện và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra  tại 1.539 đơn vị. Qua thanh tra và kiểm tra, đã thu hồi được 60,7 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN; thu hồi chi phí khám chữa bệnh BHYT do thanh toán không đúng quy định gần 2,3 tỷ đồng.

BHXH tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; đặc biệt là tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy trình; dữ liệu được quản lý chặt chẽ, thường xuyên rà soát cẩn thận để hạn chế tối đa sai sót khi in sổ, thẻ; cập nhật toàn bộ dữ liệu thu, cấp sổ BHXH trên hệ thống dữ liệu chung của ngành.

Trong năm 2019, thực hiện đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, BHXH tỉnh tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, giảm 2 đầu mối đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, hướng tới mục tiêu tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa.

Khẳng định vai trò tổ chức Đảng

Đảng ủy BHXH tỉnh thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra; xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là trong sinh hoạt và trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đảng ủy lãnh đạo BHXH tỉnh tích cực triển khai các chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT. BHXH tỉnh cùng với toàn ngành cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT.

Đảng bộ BHXH Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII đã đề ra; được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục 5 năm liền. Có 1 đảng viên của Đảng bộ được Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương, khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hướng đến chuyên nghiệp và hiện đại

Dự báo về những khó khăn và thách thức, đặc biệt trong tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID - 19; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn hơn, nhiều đơn vị thua lỗ nên ảnh hưởng rất lớn đối với việc đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị và công tác phát triển đối tượng tham gia, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH, Đảng bộ BHXH tỉnh vẫn xác định chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo lộ trình của Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ BHXH Thừa Thiên Huế là lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia. Tham gia cùng với toàn ngành nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH.

Dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII trình Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 khẳng định mục tiêu phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương; xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; cơ quan, BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Đan Duy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP