Giáo dục Tin tức giáo dục

18/04/2022 - 07:49

An tâm người đến, vừa lòng người đi

TTH - Đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và khách quan là vấn đề đặt ra trong công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức giáo dục tại thị xã Hương Trà.

Nhiều giáo viên đã được luân chuyển hợp lý ở các trường (ảnh minh họa)

Theo bà Nguyễn Thị Huy, Trưởng phòng GD&ĐT Hương Trà, riêng trong năm học 2020 - 2021, thị xã thực hiện thuyên chuyển 53 giáo viên (GV) và tính chung trong 3 năm 2018 - 2021, số GV thuyên chuyển là 121 trường hợp. Tính về bậc học,  giáo dục mầm non có 19 trường hợp, tiểu học 30 trường hợp và trung học cơ sở 39 trường hợp; thuyên chuyển ra ngoài địa bàn thị xã có 12 trường hợp và tiếp nhận bố trí công tác tại các đơn vị trên địa bàn có 21 trường hợp. Đáng nói là, các trường hợp thuyên chuyển cơ bản đều an tâm người đến và vừa lòng người đi.

Tháng 4/2020, thực hiện Quyết định số 05/2015/QĐ - UBND của UBND tỉnh, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND, kèm theo đó là những quy định về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Phòng GD&ĐT thị xã cũng đã có hướng dẫn về công tác thuyên chuyển giáo viên, nhân viên năm học 2019 - 2020. Làm thế nào để giải quyết thỏa đáng việc luân chuyển giáo viên (GV) để vừa tạo điều kiện tốt nhất cho GV an tâm công tác, vừa đảm bảo đảm mục tiêu giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là điều mà ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thị xã  Hương Trà luôn có sự tính toán và cân nhắc.

Thị xã Hương Trà tiếp giáp với TP. Huế về phía bắc, trước đây gặp khó khăn do địa bàn trải dài từ rừng núi, đồng bằng đến đầm phá và biển. Vậy nên, cùng với ưu tiên cho nữ, người có thành tích cao hơn, trong trường hợp có 2 người trở lên cùng đề nghị thuyên chuyển đến cùng một đơn vị thì yếu tố địa bàn được xem trọng; các địa bàn vùng sâu, vùng xa, như Bình Tiến, Bình Thành, Hương Bình và Hải Dương nằm trong diện ưu tiên. Theo đó, mỗi năm công tác nơi đây được quy đổi thành 1,2 điểm so với 1 điểm ở các vùng còn lại. 

Vấn đề mà ngành giáo dục và đào tạo quan tâm và đặt lên hàng đầu là phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng và văn minh; đảm bảo cân đối hợp lý về nhu cầu biên chế giữa các cấp học, ngành học, môn học của ngành giáo dục, giữa tiếp nhận viên chức giáo dục với tuyển dụng viên chức ngành giáo dục; xử lý phù hợp, thuận lợi giữa nơi cư trú của viên chức và địa bàn nơi công tác. Các trường hợp thuyên chuyển đảm bảo yêu cầu về chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, có trình độ đạt chuẩn, có thời gian công tác liên tục và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Năm học 2020 - 2021, thị xã Hương Trà có 1.733 cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại Phòng GD&ĐT và 58 cơ sở trường học từ mầm non đến trung học cơ sở. Khảo sát cho thấy, giáo viên mầm non và tiểu học (ngoại trừ giáo viên dạy các môn đặc thù (như nhạc, họa…) chủ yếu là người địa phương. Còn lại có khoảng chừng 30% giáo viên trung học cơ sở là người ngoài địa phương. Thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính TP. Huế, có đến 6 phường, xã của Hương Trà được sáp nhập vào địa giới hành chính thành phố, trong đó các xã vùng xa như Hải Dương. Địa giới hành chính thu hẹp, có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở thuận lợi để Hương Trà thu hút và sắp xếp bộ máy viên chức giáo dục hợp lý, góp phần hoàn thành nhiệm vụ giáo dục được giao.

Bài, ảnh: ĐAN DUY

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP