Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

01/07/2020 - 21:42

Ảnh hưởng của Pháp với sự hiện đại hóa của văn hóa Việt Nam

TTH.VN - Đây là chủ đề buổi tọa đàm do Viện Pháp tại Huế và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế tổ chức tối 1/7.

Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm của các nhân sĩ, trí thức và sinh viên ở Huế

Với sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng, buổi tọa đàm phân tích sự ảnh hưởng của văn hóa Pháp đối với sự hình thành của văn xuôi, sự phát triển của chữ Quốc ngữ, mỹ thuật…  

Văn chương Việt Nam chịu ảnh hưởng của nền văn chương Pháp, đã có sự hiện đại hoá về hình thức và tư tưởng. Hầu hết nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ lớn của Việt Nam đầu thế kỷ cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa và ngôn ngữ Pháp.

Cùng với chính sách cai trị thuộc địa của thực dân Pháp trên các mặt chính trị, xã hội là những tác động, ảnh hưởng của văn hóa và giáo dục Pháp đến đời sống xã hội Việt Nam giai đoạn giữa thế kỉ 19 đến giữa thế kỉ 20.

Ảnh hưởng đó được thể hiện rõ trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng; sự ra đời của các trường đại học: y dược, mỹ thuật… Nền văn hóa và giáo dục Pháp cũng mang đến những thay đổi căn bản trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam về chữ viết, hệ thống trường lớp, nội dung chương trình học và chế độ thi cử…

Buổi tọa đàm còn đề cập đến vai trò của vua Thành Thái với khát vọng canh tân đất nước. Ông chính là vị vua cho xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Quốc Học và mở rộng hệ thống giao thông…

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP