Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

06/10/2020 - 16:36

Anh Nguyễn Văn Nghĩa có thể xác định lại mức độ khuyết tật

TTH - Báo Thừa Thiên Huế nhận được phản ánh của anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1986, trú tại thôn Mu Nú Ta Rá (xã Hương Nguyên, huyện A Lưới) về việc không còn được hưởng chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật.

Ông Hoàng Kim Thành, công chức Văn hóa – Xã hội, phụ trách mảng LĐTBXH xã Hương Nguyên trao đổi với phóng viên Báo Thừa Thiên Huế

Theo anh Nghĩa, bản thân bị khuyết tật từ nhỏ, bị teo chân phải. Từ năm 2006, anh được hưởng chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật nhưng sau đó thì bị cắt hỗ trợ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Kim Thành, công chức Văn hóa – Xã hội, phụ trách mảng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) xã Hương Nguyên xác nhận anh Nghĩa không còn được hưởng chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật. Theo ông Thành, căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện và Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, địa phương đã thực hiện cắt hỗ trợ đối với các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội với người khuyết tật để thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật để triển khai theo đúng quy định của pháp luật. “Việc làm này được thực hiện như các địa phương theo quy định pháp luật, với tất cả các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội với người khuyết tật, không riêng gì trường hợp anh Nghĩa”, ông Thành cho biết.

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã Hương Nguyên được thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND xã Hương Nguyên; theo đó, đánh giá mức độ cụ thể của từng trường hợp được hưởng chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật. Ông Thành cho biết, theo kết luận của Hội đồng, trường hợp của anh Nguyễn Văn Nghĩa thuộc khuyết tật mức độ nhẹ nên không tiếp tục được hưởng chế độ chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật (đối tượng hưởng trợ cấp xã hội (đối với người khuyết tật) hàng tháng là người khuyết tật đặc biệt nặng; người khuyết tật nặng).

Bộ phận phụ trách mảng LĐTBXH xã Hương Nguyên cho biết, hiện nay, Bộ LĐTBXH có Thông tư mới là Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 2/1/2019 Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Anh Nguyễn Văn Nghĩa có thể đến UBND xã Hương Nguyên để được hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật và các thủ tục cần thiết liên quan. “Anh Nghĩa có hộ khẩu tại xã Hương Nguyên, nhưng hiện tại không ở địa phương nên chúng tôi chưa thể liên lạc được. Địa phương sẵn sàng hỗ trợ anh Nghĩa theo đúng các quy định của pháp luật”, ông Thành khẳng định.

Ông Lê Ngọc Tĩnh, Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện A Lưới thông tin: “Quan điểm của ngành LĐTBXH huyện là luôn bảo vệ các đối tượng người yếu thế, sẵn sàng hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật”.

Bài, ảnh: MINH TÂM

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP