27/10/2011 - 05:56

“Bà đỡ”... khuyến công

TTH - Hơn 2.176 triệu đồng là tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh dành cho hoạt động khuyến công năm 2011; tăng 147,6% so với năm 2010. Trong đó, kinh phí khuyến công Quốc gia hỗ trợ 880 triệu đồng; ngân sách tỉnh đầu tư 1.296 triệu đồng. Ngoài ra, các huyện còn dành 1.500 triệu đồng cho các hoạt động khuyến công. Hoạt động khuyến công những năm gần đây của tỉnh không chỉ là sự gia tăng về con số đề án và tổng mức đầu tư, mà chính là hiệu ứng của nó đối với nền kinh tế, nhất là sản xuất công nghiệp - TTCN ở các vùng nông thôn.

Năm nay, các đề án khuyến công vẫn tập trung vào các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, chế tạo sản phẩm mới, ứng dụng máy móc, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thiết kế mẫu mã mới; đào tạo, phát triển nghề; tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm; tham gia hội chợ quảng bá sản phẩm... Một số đề án đáng quan tâm như: nghiên cứu, chế tạo máy ấp trứng gia cầm tự động; mô hình trình diễn máy xay xát gạo bằng công nghệ mới; mô hình sản xuất củi trấu bằng thiết bị mới; thiết kế mẫu mã, kiểu dáng mới đối với sản phẩm mây tre đan, nước mắm... Các đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm phát triển sản xuất ở các lĩnh vực dệt may, mây tre đan, nghề truyền thống, sản phẩm xuất khẩu... đã giải quyết khó khăn về nguồn nhân lực cho nhiều cơ sở sản xuất, cũng như đáp ứng nhu cầu học nghề, tìm việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động các địa phương...

 
Các đề án nói trên đều được triển khai thực hiện sớm trước hết là do nó đã đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển và làm đúng vai trò “bà đỡ” cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Để có được kết quả này, những người làm công tác khuyến công và các doanh nghiệp đã tìm được tiếng nói chung để cho ra đời các đề án có tính khả thi cao và đem lại hiệu quả thiết thực. Do vậy, các đề án đã phát huy ngay tác dụng hỗ trợ và giá trị kinh tế - xã hội ngay sau khi được thực hiện.
Trong 9 tháng đầu năm đã có 29 đề án và nội dung được thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện với tổng kinh phí 2.145,5 triệu đồng. Cụ thể, đã có 26 đề án và nội dung hoạt động thuộc khuyến công địa phương được phê duyệt và triển khai thực hiện với kinh phí được hỗ trợ 1.265,5 triệu đồng, đạt 97,7% kế hoạch. Về khuyến công quốc gia, có 3 đề án khuyến công được phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ 880 triệu đồng; trong đó, có 2 đề án đã triển khai với kinh phí hỗ trợ 628 triệu đồng...
Một hiệu ứng khác của hoạt động khuyến công là đã làm tốt vai trò “kích cầu” đầu tư đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo tính toán của Trung tâm Khuyến công tỉnh, nguồn vốn hỗ trợ từ các đề án khuyến công đã thu hút vốn đầu tư từ 3 đến 10 lần vốn của doanh nghiệp cho phát triển kinh tế và góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Cụ thể, tổng kinh phí thực hiện của các đề án khuyến công địa phương 3.355,7 triệu đồng; trong đó, ngân sách của tỉnh chỉ hỗ trợ 1.296 triệu đồng. Tổng kinh phí 3 đề án khuyến công được phê duyệt thực hiện 8.809 triệu đồng; trong đó, quỹ khuyến công quốc gia hỗ trợ 880 triệu đồng. Đây chính là tiền đề nâng cao hiệu quả khuyến công và góp phần thúc đẩy nền sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp nông thôn của tỉnh phát triển trong thời gian tới.
 

Hoàng Thành

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP