Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

25/01/2011 - 21:09

Bà Nguyễn Thị Tải không thuộc trường hợp được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

TTH - Ông Nguyễn Văn Cường sinh ngày 10/11/1966, trú tại thôn Chính An, xã Phong Chương, huyện Phong Điền hỏi: Bà nội ông là Nguyễn Thị Tải (đã chết) vừa là người có công với cách mạng, có hai con Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Văn Tường đều là liệt sĩ, thì có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hay không?

Theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, được UBTVQH nước CHXHCN Việt Nam khóa IX thông qua ngày 29/8/1994 và Lệnh số 36-L/CTN, của Chủ tịch nước công bố ngày 10/9/1994, thì những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: “Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ; có từ 3 con trở lên là liệt sỹ; có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ”.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì bà Nguyễn Thị Tải không thuộc trường hợp được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Phạm Thùy Chi
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP