19/07/2015 - 08:15

Ba tồn tại, hạn chế và sáu nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo

TTH.VN - Ba tồn tại, hạn chế và sáu nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo trong thời gian tới đã được rút ra tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2015 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tại xã Điền Lộc (Phong Điền) sáng 18/7. Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, chủ trì hội nghị.

Sáu tháng qua, đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh đã tổ chức 1.800 buổi sinh hoạt, báo cáo thu hút 270.000 lượt người nghe về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và trong tỉnh; triển khai 160 buổi triển khai học tập chuyên đề về học Bác; tổ chức 300 buổi thời sự… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo còn những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đó là, chất lượng một số buổi báo cáo chưa cao; công tác tuyên truyền còn mang tính một chiều; một số báo cáo viên chưa nhiệt tình, phát huy hết trách nhiệm.

Nhiệm vụ trong thời gian tới của công tác tuyên giáo trong tỉnh là tuyên truyền kết quả, những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; nắm chắc dư luận; tuyên truyền gương điển hình Chỉ thị 03, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên.

Dịp này, hội nghị cũng đã đánh giá hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị, thành phố.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP