Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

24/02/2018 - 14:48

Bãi bỏ và sửa đổi một loạt quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật Điện lực

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Điện lực. Theo đó, có khoảng 35 điểm được bãi bỏ, hơn 30 khoản khác được chỉnh sửa theo hướng đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng nằm trong diện điều chỉnh của luật này.

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung khá nhiều quy định theo Nghị định cũ

Theo đó, Nghị định mới giữ nguyên phạm vi điều chỉnh gồm quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; quản lý nhu cầu điện; mua bán điện; giá điện; giấy phép hoạt động điện lực; điều tiết hoạt động điện lực; kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Đối với điều khoản và tổ chức điều chỉnh quy hoạch điện lực, Nghị định sửa đổi bãi bỏ điểm 3 quy định về việc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện lập và phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí để điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại địa phương, bao gồm cả kinh phí cho nhiệm vụ thẩm định và công bố; bố trí kế hoạch kinh phí ngân sách địa phương cho điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Liên quan đến quy định về quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, Nghị định giữ nguyên 4 điểm như cũ song sửa đổi điểm một theo hướng bổ sung chi tiết về kế hoạch phát triển nguồn điện lực hàng năm, trung hạn (gồm kế hoạch phát triển nguồn điện, lưới điện các cấp 500V, 220kV, 110kV)…

Ngoài ra, Nghị định sửa đổi tiến hành bãi bỏ Điều 28 quy định về Điều kiện chung để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực; bãi bỏ điểm 3 của Điều 31 quy định về điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn; bãi bỏ điểm 2, 3 và 4 của Điều 32 quy định về cấp giấy phép hoạt động buôn bán điện.; bãi bỏ điều 2 và 3 tại Điều 33 liên quan đến điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện.

Cũng theo nghị định sửa đổi, một số điều được bãi bỏ gồm Điều 34 quy định về điều kiện cấp giấy phép xuất, nhập khẩu điện; Điều 35 quy định về điều kiện cấp giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Điều 36 về điều kiện cấp giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Điều 37 về điều kiện cấp giấy phép tư vấn quy hoạch thủy điện.

Nghị định sửa đổi cũng quy định, Bộ Công Thương có trách nhiệm quy định nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra, giải quyết tranh chấp trong hoạt động điện lực và sử dụng điện. Cơ quan Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền về hoạt động điện lực, sử dụng điện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực thực hiện công tác kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương. Đơn vị điện lực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.

Theo Dân trí

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP