13/12/2017 - 21:37

Bám sát thực tiễn, triển khai thực hiện tốt nghị quyết

TTH.VN - Đó là yêu cầu đặt ra của Ban Thường vụ Thành ủy Huế tại hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tổ chức sáng 13/12.

Phát biểu tại hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư lưu ý, các tổ chức Đảng, đơn vị, ban, ngành, địa phương trong toàn thành phố tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đạt kết quả cao nhất; trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Đảng và đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố được học tập, quán triệt các nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP