30/07/2015 - 23:11

Bám sát thực tiễn, xác định mục tiêu, giải pháp phù hợp

TTH - Bám sát thực tế, xác định trọng tâm đột phá phù hợp trong các chương trình, dự án trọng điểm... là những vấn đề được lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XI.

Nhiệm kỳ tới thành phố nên quy hoạch chi tiết cồn Dã Viên để kêu gọi đầu tư

Chọn trúng chương trình, dự án trọng điểm

Góp ý vào Báo cáo chính trị về việc “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển thành phố giàu đẹp, văn minh”, nhiều ý kiến đánh giá nội dung, bố cục dự thảo được xây dựng, chuẩn bị chu đáo, trình bày khoa học, rõ ràng; nêu khá đầy đủ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Phương cho rằng, thu ngân sách hàng năm của thành phố chiếm 60% toàn tỉnh và các chỉ tiêu đề ra cao hơn mức trung bình của tỉnh khẳng định vai trò hạt nhân, đô thị trung tâm của tỉnh. Những thành quả mà Đảng bộ TP Huế nỗ lực đạt được trong giai đoạn 2010 - 2015 có ý nghĩa to lớn và quan trọng tạo nên diện mạo đô thị Huế phát triển văn minh như hiện nay. “Dự thảo đã nêu mục tiêu, phương hướng và các giải pháp trong giai đoạn 2015-2020, song cơ cấu kinh tế cần trình bày cụ thể theo từng ngành. Thành phố cần xác định cụ thể 3 - 4 chương trình trọng điểm có tác động lớn đến kinh tế - xã hội để ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư”, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị. Đồng quan điểm này, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị thành phố cần điều chỉnh các dự án trọng điểm, bởi 2 trong số 5 dự án đề ra còn mang tính chung chung.

Khắc phục hạn chế trong quy hoạch đô thị

Đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, các đại biểu thảo luận mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 gồm: Nâng cao chất lượng, tỷ trọng các ngành dịch vụ, phát triển mạnh dịch vụ du lịch; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, kêu gọi các dự án công nghệ cao; tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Góp ý những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá và khả thi trên từng lĩnh vực, từng ngành, các đại biểu cũng đề nghị trong thời gian tới thành phố khắc phục hạn chế trong việc huy động, thu hút nguồn lực thực hiện công tác quy hoạch đô thị. Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Ngọc Minh cho rằng, sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch dịch vụ cao cấp cồn Hến, phường Vỹ Dạ, nhiệm kỳ tới thành phố cũng nên quy hoạch chi tiết cồn Dã Viên để kêu gọi đầu tư. “Thành phố cần tăng cường phối hợp với Sở Xây dựng điều chỉnh các qui hoạch đã được phê duyệt nhưng đến thời gian điều chỉnh; đồng thời tính đến phương án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính, không thể gói gọn trong phạm vi 27 phường như hiện nay”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Dũng thẳng thắn.

Để văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XI là “linh hồn”, tập trung tinh hoa, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hơn một tháng qua, nhiều hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện đã được tổ chức. “Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TP Huế trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua. Qua đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 thật đúng, thật sát với thực tế; góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Kim Dũng khẳng định.

Bài, ảnh: Hoài Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP