11/01/2016 - 21:01

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Thông qua chương trình, công tác năm 2016

TTH.VN - Chiều 11/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiến hành hội nghị lần thứ 3 (khóa VI) để thảo luận, thông qua các chương trình, công tác năm 2016.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung chính như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 2015 và phương hướng năm 2016; báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015; chương trình công tác của BCH Đảng bộ khối năm 2016; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong năm 2016, Đảng ủy sẽ cho ý kiến về kết quả 10 năm thực hiện chương trình, hành động của Đảng ủy (Khóa VI) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thông qua chuyên đề về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hải Huế
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP