14/09/2015 - 18:54

Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế xây dựng phương hướng, nhiệm vụ huấn luyện 5 năm tới

TTH - Sáng 14/9, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế triển khai phương hướng, nhiệm vụ huấn luyện 5 năm 2016 – 2020.

5 năm qua, Ban CHQS TP Huế tập trung huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng cán bộ, dân quân tự vệ, dự bị động viên; chỉ đạo các đơn vị diễn tập phòng thủ, cụm chiến đấu trọng điểm, diễn tập A2, chiến đấu trị an kết hợp phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập động viên; tăng cường giáo dục quốc phòng – an ninh; giáo dục chính trị...

Phương châm huấn luyện trong 5 tới được Ban CHQS TP Huế xác định: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, trình độ huấn luyện năm sau cao hơn năm trước; tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Dịp này, Ban CHQS TP Huế biểu dương, khen thưởng 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP