Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

19/09/2012 - 16:43

Ban CHQS các cơ quan tổ chức, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình ở biển Đông

TTH - Chiều 19/9, Ban CHQS TP Huế tổ chức hội nghị trực báo, nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng quý III và đề ra nhiệm vụ quý IV, năm 2012 trong Ban CHQS các cơ quan tổ chức, đơn vị tự vệ trực thuộc.

Trong quý III, Ban CHQS các cơ quan tổ chức, đơn vị tự vệ trực thuộc Ban CHQS TP Huế đã làm tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu trong công tác tuyển quân; huấn luyện quân sự. Nhiệm vụ trong quý IV, năm 2012 đối với Ban CHQS các cơ quan tổ chức, đơn vị tự vệ, tập trung quán triệt Nghị quyết của Đảng về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình ở biển Đông, nhằm định hướng tư tưởng, hành động trong cán bộ, chiến sĩ tự vệ; tuyên truyền, giáo dục Luật Dân quân Tự vệ và các văn bản có liên quan; đánh giá tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2012...

 

Dịp này, Ban CHQS TP Huế cũng đã giải đáp một số khó khăn, tồn tại có liên quan đến chế độ phụ cấp lực lượng tự vệ; chức danh chính trị viên phó; việc thành lập trung đội tự vệ; kế hoạch huấn luyện quân sự - quốc phòng.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP