Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

25/06/2013 - 16:05

Ban CHQS huyện Quảng Điền: Chú trọng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu

TTH -


Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo các cấp và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của từng cán bộ, chiến sĩ, nên công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện Quảng Điền trong sáu tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Để tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Điền đã tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương. Cùng đó, đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức và mở 2 lớp tập huấn cho 203 đồng chí cán bộ trực tiếp huấn luyện ở cơ sở (gồm chỉ huy trưởng, chính trị viên, chỉ huy phó, chính trị viên phó, trung đội trưởng dân quân cơ động của 11 xã, thị trấn và 20 đơn vị tự vệ khối cơ quan; các tự vệ trưởng, tiểu đội trưởng cơ động và khẩu đội trưởng). Thông qua tập huấn đã tạo sự thống nhất trong huấn luyện, bổ sung kịp thời những kiến thức cơ bản, kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ huấn luyện ở các cơ quan, đơn vị.

 

Đưa các nội dung về phòng chống lụt bão vào công tác huấn luyện cho các đối tượng. Ảnh: Bá Trí

 

Đại uý Nguyễn Xuân Thiện, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Nét mới năm nay của Ban CHQS huyện là, trước khi bước vào huấn luyện chúng tôi tổ chức kiểm tra toàn diện các thành phần tham gia. Qua đợt kiểm tra để xác định các khâu yếu, mặt yếu nhằm xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn. Nhờ vậy, các đồng chí cán bộ đã vận dụng sáng tạo trong việc tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện một cách rõ rệt...”.

 

Bước vào mùa huấn luyện, ngoài việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo giáo án bài giảng, mô hình học cụ, vũ khí tự tạo, Ban CHQS huyện thường xuyên cử cán bộ xuống tận các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ nắm tình hình, kiểm tra chất lượng huấn luyện để có biện pháp uốn nắn, bổ sung thiếu sót cho các đơn vị... Những việc làm trên góp phần xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, chất lượng huấn luyện được nâng lên rõ rệt; cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy hết vai trò trách nhiệm, tự giác trọng học tập, chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh; 100% chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đến thời điểm này, Ban CHQS huyện Quảng Điền đã cơ bản tổ chức huấn luyện xong cho lực lượng dân quân của 11/11 xã, thị trấn và trung đội dân quân cơ động. Đối với lực lượng tự vệ, Ban CHQS huyện đã hoàn tất công tác huấn luyện cho 17/20 đơn vị. Kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi; riêng lực lượng dân quân năm thứ nhất đạt 76% khá, giỏi...

 

Do huyện Quảng Điền là địa phương vùng thấp trũng của tỉnh, hàng năm thường bị mưa bão, lũ lụt hoành hành. Bởi vậy, trong mùa huấn luyện năm nay, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện xác định vận dụng linh hoạt phương châm “cơ bản, thiết thực và hiệu quả”, huấn luyện sát với tình hình thực tế của từng xã, từng vùng. “Hiện nay, 100% chiến sĩ lực lượng dân quân tại chỗ và chiến sĩ năm thứ nhất đều được học các nội dung về bơi vũ trang, luyện tập các nội dung “phản ứng nhanh” trong việc chằng chống nhà cửa, di dời nhân dân... khi có tình huống bão, lũ xảy ra, góp phần đảm bảo công tác xử lý tại chỗ ở cơ sở...” - Đại uý Nguyễn Xuân Thiện cho biết thêm.

 

Với sự quyết tâm cao, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, tin tưởng rằng mùa huấn luyện năm nay của lực lượng vũ trang huyện Quảng Điền sẽ tiếp tục góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện lên một bước tiến mới.

Bài và ảnh: Lê Sáu – Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP