Trò hề của “giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2022”

Thực chất của cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2022” chỉ là một màn kịch cũ được soạn lại, đạo diễn làm mới cho có tính thời sự.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP