Kiểm soát tình trạng lợi dụng du lịch để di cư trái phép

Thời gian qua xuất hiện tình trạng lợi dụng đi du lịch quốc tế để bỏ trốn. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP