Bất cập khai thác cát trắng ở Phong Hiền

Sở TN&MT yêu cầu các đơn vị khắc phục những bất cập trong hoạt động khai thác cát trắng trên địa bàn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP