Người dân còn phải chịu đựng đến bao giờ?!!

Công ty cổ phần Cơ khí Phú Xuân (185 Hùng Vương, TP. Huế) gây ô nhiễm môi trường...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP