Xây dựng trái phép ở khu đô thị cao cấp

Tình trạng cơi nới, xây dựng trái phép xảy ra khá phổ biến tại những căn hộ thuộc Khu đô thị The Manor Crown Huế (Tố Hữu, TP. Huế)...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP