Bạn đọc Bạn đọc viết

Đường thi công dang dở

Hệ thống cống và đường ở tổ dân phố (TDP) Chiết Bi (Phú Thượng, TP. Huế) thi công dang dở nhiều tháng nay khiến việc đi lại...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP