Bạn đọc Bạn đọc viết

Đừng liều lĩnh

Mặc cho nước ngập sâu, chảy xiết, nhiều người dân vẫn bấp chấp cảnh báo, liều mình di chuyển qua nhiều đoạn đường vô cùng nguy hiểm trong mùa mưa lũ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP