Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Lo xe quá tải trọng

Bám sát địa bàn kiểm tra và xử phạt của ngành chức năng đã nhiều, song tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép ngày càng diễn ra phức tạp.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP