Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Cần có phương án thu hồi đất thỏa đáng cho người dân

Tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan chuẩn bị đưa vào vào vận hành khai thác, nhưng hiện nay vẫn còn 36ha đất rừng sản xuất trồng keo tràm của người dân...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP