Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Tháo dỡ, thay thế bảng tuyên truyền, cổ động chưa đúng quy định tại phường Hương Xuân

Sau bài viết của Báo Thừa Thiên Huế về việc “Phường Hương Xuân chưa tiếp thu đầy đủ ý kiến phản ánh của người dân” đối với 2 bảng tuyên truyền...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP