10/08/2018 - 20:24

Ban hành danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí

TTH - Ngày 10/8, UBND tỉnh đã ban hành danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Theo đó, ở Văn phòng UBND tỉnh sẽ do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Ngọc Khanh đảm nhiệm; tại Sở Thông tin -Truyền thông sẽ do Giám đốc sở Lê Sỹ Minh đảm nhiệm.

Đối với các sở, ban, ngành thì người phát ngôn do giám đốc (hoặc phó giám đốc phụ trách), trưởng ban, chánh văn phòng đảm nhiệm; tại các huyện, thị xã, TP. Huế do chủ tịch UBND cấp huyện hoặc phó chủ tịch UBND cấp huyện và chánh văn phòng UBND cấp huyện đảm nhiệm; tại các trường đại học, cao đẳng sẽ do giám đốc hoặc hiệu trưởng đảm nhiệm…

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Ngọc Khanh, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nếu người được phân công phát ngôn không hợp tác với các cơ quan báo chí. Danh sách này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh .

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP