21/02/2017 - 20:11

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra Quyết định số 333/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty nhà nước trên địa bàn.

Theo đó, tiêu chuẩn trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác như sau: Bí thư Tỉnh ủy được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; các chức danh: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với giá mua theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các chức danh có có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và công ty nhà nước được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung để đưa đón cán bộ đi công tác (không đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc), được trang bị xe từ nguồn điều chuyển hoặc mua mới với giá mua theo quy định của Thủ tướng Chính phủ...

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP