Kinh tế Xây dựng - Giao thông

01/02/2023 - 18:58

Bán nhà ở hình thành trong tương lai 190 căn thấp tầng

TTH.VN - Sở Xây dựng vừa có thông báo xác nhận đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai 190 căn nhà ở thấp tầng tại Dự án Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

Đợt này sẽ có 190 căn thấp tầng thuộc dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Dự án Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương thuộc phường An Đông, thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC - Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI làm chủ đầu tư với diện tích sử dụng đất gần 13ha.

Quy mô xây dựng công trình gồm đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật và 211 căn nhà ở liền kề. Theo Sở Xây dựng, căn cứ các quy định, 190 căn nhà ở thấp tầng thuộc dự án Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC - Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Dự án Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép đang triển khai xây dựng

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng chủ đầu tư không bán mà thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp dự án hoặc toàn bộ nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án thì việc bán nhà ở (đủ điều kiện bán) đối với phần thế chấp chỉ được thực hiện sau khi có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng theo quy định.

Trường hợp Nhà nước có điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm ảnh hưởng đến các lô mà chủ đầu tư đã bán thì chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm giải quyết để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà, tránh để xẩy ra tranh chấp, khiếu nại.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện khắc phục các nội dung có liên quan mà Sở Xây dựng đã kiến nghị tại các văn bản thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP