25/06/2015 - 07:33

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy phiếu giới thiệu nhân sự BCHTW Đảng khóa XII

TTH - Sáng 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, nhằm lấy phiếu giới thiệu nhân sự (vòng 1) BCHTW Đảng khóa XII. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì hội nghị.

Sau phát biểu quán triệt phương hướng công tác nhân sự BCHTW Đảng khóa XII của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện và hướng dẫn của UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Viết Bá về yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, độ tuổi, quy trình giới thiệu, lựa chọn đội ngũ ban chấp hành... cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đã bỏ phiếu giới thiệu các đồng chí đủ tiêu chuẩn trở thành nhân sự BCHTW Đảng khóa XII. Theo đó, có 1 đồng chí đủ điều kiện tái cử; 2 đồng chí nằm trong quy hoạch của BCHTW Đảng được đưa ra tại hội nghị để cán bộ chủ chốt xem xét giới thiệu.  

* Cũng trong sáng 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa XIV. Đây là hội nghị quan trọng, nhằm bàn và thông qua phương án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh và nhân sự UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP