21/07/2015 - 21:56

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuẩn y cán bộ giữ cương vị chủ chốt ở cơ sở

TTH - Ngày 21/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chuẩn y một số cán bộ giữ cương vị chủ chốt tại các huyện và đơn vị trong tỉnh.

Theo đó, quyết định chuẩn y ông Trần Đức Thành, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Lộc giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Phú Lộc và đã được Huyện ủy phân công giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Lộc; ông Lê Văn Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Hồ Quang Minh, Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quảng Điền.

Ngoài ra, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã quyết định chuẩn y bà Phan Thị Huế, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quảng Điền giữ chức vụ Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương cử ông Nguyễn Hữu Lạc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Huế giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII.    
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP