Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

10/05/2019 - 09:06

Báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

TTH.VN - Đó là nội dung của hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng 10/5.

TS. Nhà báo Trần Bá Dung truyền đạt đến học viên những vấn đề về công tác xây dựng Đảng 

Hội nghị do TS. Nhà báo Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, truyền đạt đến học viên là các nhà báo, người làm công tác tuyên truyền, làm công tác tuyên giáo trong các cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn khẳng định, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng là vấn đề hết sức quan trọng. Trong đó, vai trò của báo chí được đặt lên hàng đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là công tác định hướng tuyên truyền trước những vấn đề nóng, nhạy cảm. Báo chí và những người làm công tác tuyên truyền, công tác tuyên giáo cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng thời gian qua, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); khẳng định vai trò, tầm quan trọng của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề chính liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Đó là, tổng quan một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền xây dựng Đảng trên hệ thống báo chí trong giai đoạn từ trước đến nay; cách xác định, lựa chọn đề tài viết về xây dựng Đảng, vận dụng với từng loại hình báo chí; báo chí với công tác đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc và thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội.

Ngoài ra, các học viên còn được tiếp cận, nghiên cứu một số văn bản của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP