Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

29/12/2018 - 07:56

Bảo hiểm xã hội 2018,cái khó không bó cái khôn

TTH - Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện vượt xa dự ước, nguồn thu tăng cao dù nợ BHXH vẫn còn là nỗi lo, là những vấn đề nổi lên trong công tác BHXH ở Thừa Thiên Huế. Đáng nói là, đã có sự nhập cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác an sinh xã hội này.

Tuyên truyền về BHYT đến với người dân

Vượt lên nỗi lo

Con số gần 2.600 người tham gia BHXH tự nguyện đến cuối tháng 12/2018, đạt tỷ lệ 125% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao là một tín hiệu vui, cho thấy hiệu quả của việc đẩy mạnh công tác vận động, tuyên tuyên của BHXH Thừa Thiên Huế cũng như nhận thức của cộng đồng về chính sách BHXH của Đảng và Nhà nước nâng lên rõ rệt. Cùng với BHXH tự nguyện, cũng đã có những dấu hiệu tích cực ở các loại hình BH còn lại. Chẳng hạn so sánh với cùng kỳ năm trước (tính đến 31/10/2018) số lượng người tham gia BHXH bắt buộc tăng 4,5% (118.540 người), BH thất nghiệp tăng 5,0% (104.890 người), bảo hiểm y tế (BHYT) tăng 2,5% (91.142.538 người). 

Nợ BHXH vẫn cao lại là một tồn tại đáng suy nghĩ. Đến ngày 31/10, tổng số tiền đơn vị SDLĐ nợ BHXH, BHYT, BHTN là 127.075 triệu đồng (chưa bao gồm tiền nợ lãi 29.821 triệu đồng), chiếm tỷ lệ nợ 4,60% so với kế hoạch thu của BHXH Việt Nam giao. Tuy nhiên, vượt lên nỗi lo nợ BHXH, cùng với con số đáng mừng về lượng người tham gia các loại hình bảo hiểm là số thu BH tăng cao. Tính đến 31/10/2018, BHXH Thừa Thiên Huế thu được 2.184.715 triệu đồng, đạt 79,14% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Nỗ lực vượt khó

Rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng nợ đọng BH nhưng nổi bật vẫn là nhận thức của người lao động và người sử dụng về pháp luật BHXH, BHYT, BHTN còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên việc chuyển nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời. Đặc biệt, vẫn còn nhiều doanh nghiệp cố tình trốn đóng, thường xuyên nợ đọng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN dẫn đến nợ kéo dài, số tiền nợ lớn. Chính từ việc xác định cụ thể nguyên nhân, cơ quan BHXH đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm tại các đơn vị sử dụng lao động. Công tác đôn đốc thu hồi nợ được triển khai đồng bộ thông qua nhiều biện pháp, như gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT hàng tháng cho đơn vị, đăng danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh. Đó chính là nguyên nhân giúp cho số thu các loại BH đạt tỷ lệ cao, cho thấy trong “cái khó đã không bó được cái khôn”.

Năm 2018, BHXH tỉnh phối hợp với BHXH cấp huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến tận người dân. Cùng với đó là việc tổ chức các lớp đào tạo mới cho nhân viên đại lý thu của xã (phường, thị trấn), các ngành liên quan (Bưu điện tỉnh, Công ty Bảo hiểm PVI Huế) và cấp thẻ cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho nhân viên của đại lý thu (Công ty Bảo hiểm PVI Huế và Bưu điện tỉnh). Chính hiệu quả mang lại từ những nỗ lực này đã góp phần tạo nên sự đột phá về số người tham gia BHXH tự nguyện và ở mức độ nào đó là BHYT.

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH

Cả cộng đồng nhập cuộc

Sự đồng hành của truyền thông đã góp phần định hướng dư luận, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, qua đó thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra trong công tác BHXH. Tiêu biểu cho sự nhập cuộc này là lần đầu tiên phối hợp với Báo Thừa Thiên Huế, BHXH tỉnh tổ chức hội thảo “Vai trò của truyền thông trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN” vào ngày 19/10/2018.  Cùng với chia sẻ các kỹ năng, giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan BHXH và báo chí, hội thảo đã giới thiệu nội dung của công tác truyền thông và những kinh nghiệm trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và BHTN; qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên các cơ quan thông tấn, báo chí.

2018 là năm ngành BHXH có nhiều cải cách mang tính đột phá. Hội nghị lần thứ 7 khoá XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng, họp từ ngày 7 đến 12/5/2018,  đã thông qua Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Theo tinh thần Nghị quyết 28 của Trung ương Đảng, BHXH Thừa Thiên Huế đã gắn thực hiện cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia các loại hình BHXH. Công tác BHXH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng.

HUẾ THU

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP