Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

19/10/2018 - 15:30

Báo Quảng Trị với công tác truyền thông về BHXH đến người lao động

TTH.VN - Với vai trò là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, BHXH luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. Ảnh: baoquangtri.vn

Tại tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, hoạt động truyền thông về BHXH được Báo Quảng Trị thực hiện khá tốt, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi đối với BHXH, mang lại những kết quả nổi bật. Đó là số lượng người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng cao qua các năm, công tác quản lý quỹ BHXH chặt chẽ, đúng quy định, chất lượng các dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Để công tác tuyên tuyền được thuận lợi, có hiệu quả, Báo Quảng Trị phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng chuyên mục “Thực hiện chính sách BHXH, BHYT”, mỗi tháng 2 kỳ. Ngoài chuyên mục, Báo còn thực hiện các chuyên trang để thông tin một cách tập trung, có chiều sâu các nội dung liên quan đến hoạt động BHXH. Trong công tác phối hợp tuyên truyền, Báo đã cử phóng viên phụ trách chuyên mục chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch, lựa chọn đề tài, tổ chức thực hiện đảm bảo chuyên mục ra đúng định kỳ, thông tin có chất lượng; BHXH tỉnh tạo thuận lợi cho phóng viên qua việc chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, nhiệm vụ của ngành trong từng giai đoạn, thời điểm để Báo tập trung phản ánh, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin của các chuyên trang, chuyên mục.

Nhờ có phóng viên trực tiếp phụ trách chuyên mục, thông tin trên báo Quảng Trị tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trong lĩnh vực BHXH, nhất là những nội dung về nghĩa vụ, quyền lợi của chủ doanh nghiệp, và người lao động; đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật của ngành cũng như cung cấp kịp thời và làm rõ những hướng dẫn, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thực hiện các chế độ, chính sách BHXH để bạn đọc nắm bắt và hiểu đúng bản chất vấn đề. Tuyên truyền việc mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, nhất là BHXH tự nguyện cho nông dân, người lao động; áp dụng thêm các loại BHXH mới phù hợp với nhu cầu nhân dân; các vấn đề liên quan công tác quản lý và sử dụng quỹ BHXH; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tham gia BHXH của các tổ chức; phản ánh các vướng mắc, trở ngại, hạn chế, thiếu sót trong thực thi chính sách.

Nổi bật là các bài viết đi sâu phân tích, định hướng để BHXH thực sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 28 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; các bài viết có tính phản biện để xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; khó khăn trong việc đòi nợ BHXH và việc khởi kiện thu hồi nợ đọng BHXH đối với các doanh nghiệp vi phạm; phát hiện, phanh phui tình trạng trốn đóng, chậm nộp, thanh toán chế độ BHXH cho người lao động của chủ DN.

Ngoài ra, Báo cũng thường xuyên thông tin về hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH; cổ vũ, biểu dương nhân tố tích cực; vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, những góc khuất, vấn đề bức xúc trong đời sống liên quan đến thực thi chính sách BHXH cũng được kịp thời phản ánh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả của công tác phục vụ nhân dân của ngành BHXH.

Với hình thức, nội dung thông tin đa dạng, đi vào chiều sâu, Báo Quảng Trị đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH vào cuộc sống; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước và người dân, người lao động, chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; củng cố niềm tin của tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội; làm thay đổi hành vi, ý thức tuân thủ chính sách, pháp luật, từ đó tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, dần hướng tới hoàn thiện mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Bên cạnh kết quả tích cực, từ thực tế tác nghiệp của các phóng viên cho thấy còn có những bất cập, khó khăn. Trên lĩnh vực BHXH, phóng viên chủ yếu viết tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật, những việc làm được của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chưa có nhiều những bài viết đi sâu điều tra, tìm hiểu những hạn chế, tiêu cực trong thực thi chính sách BHXH như việc trốn đóng, chậm nộp, thanh toán chế độ BHXH của các doanh nghiệp; những sai phạm trong quản lý quỹ BHXH, lợi dụng khe hở của pháp luật để trục lợi BHXH, BHYT; luận giải vấn đề, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện chính sách... Nguyên nhân là những bài viết dạng này cần phải có kiến thức khá tốt về lĩnh vực kinh tế, pháp luật, tuy nhiên đây là hạn chế chung của đa phần phóng viên. Việc tiếp cận, khai thác thông tin, đề tài còn bị động, phụ thuộc nhiều vào nguồn thông tin từ cơ quan BHXH cung cấp nên đôi lúc bài viết còn khô khan, khuôn mẫu, chưa thực sự hấp dẫn người đọc.

 Để phát huy hiệu quả truyền thông trong việc thực hiện chính sách BHXH, báo chí cần tiếp tục phổ biến các chủ trương, chính sách mới về BHXH; đặc biệt, tập trung đi sâu phản ánh những vấn đề mà Nhân dân và người lao động quan tâm như: điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, cách tính lương để đóng bảo hiểm theo quy định mới; tăng cường các tuyến bài điều tra về tình hình nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, bội chi quỹ BHXH và các giải pháp khắc phục; các quy định về xử lý hình sự, hành chính khi trốn đóng và nợ BHXH của các chủ doanh nghiệp; tuyền truyền các nội dung nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội; khẳng định tầm quan trọng, sự cần thiết của chính sách BHXH trong giai đoạn hiện nay.

Lê Thanh Trúc - Phóng viên Báo Quảng Trị

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP