23/12/2016 - 20:51

Bảo tàng Hồ Chí Minh:Hơn 94 nghìn lượt khách tham quan

TTH - Hơn 94 nghìn lượt, trong đó có trên 6 nghìn lượt khách nước ngoài là lượng khách đã đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh và các di tích do đơn vị quản lý trong năm 2016.

Để phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo tàng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, như: tổ chức 4 triển lãm chuyên đề, 2 đợt triển lãm lưu động với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam”, 7 cuộc tuyên truyền lưu động tại các trường học với chủ đề “Theo chân Bác”; sưu tầm và vận động các tập thể, cá nhân trao tặng 94 tư liệu, hiện vật về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Đơn vị cũng tổ chức sưu tầm, nghiên cứu khoa học, trưng bày, bảo quản tư liệu, hiện vật, từng bước xây dựng thiết chế bảo tàng ngày càng vững mạnh. 

Năm 2017, Bảo tàng Hồ Chí Minh phấn đấu đón trên 95 nghìn lượt khách tham quan, trong đó có 7 nghìn lượt khách nước ngoài, tổ chức 3 đợt triển lãm lưu động, khoảng 6-8 đợt tuyên truyền lưu động và 3 triển lãm chuyên đề...

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP