26/03/2017 - 20:22

Bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng tại Thừa Thiên Huế

TTH - UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Dự anh lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng ngân sách hơn 80 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Dự án sẽ triển khai các hoạt động tại huyện Nam Đông, A Lưới với mục tiêu: Tăng cường năng lực thể chế; Bảo vệ và phục hồi hành lang đa dạng sinh học; Cải thiện sinh kế và hỗ trợ cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; Quản lý dự án và các dịch vụ hỗ trợ...

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP