22/10/2014 - 07:26

Bảo tồn, phát huy điệu múa truyền thống trong lễ hội Aya Koonh của người Tà Ôi

TTH - Sở VH-TT&DL đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị múa truyền thống trong lễ hội Aya Koonh của dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới”.

 Đề tài do Sở VH-TT&DL chủ trì, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Cao Chí Hải làm chủ nhiệm. Đề tài đã khảo sát, nghiên cứu, xây dựng được bộ hồ sơ khoa học về di sản múa truyền thống trong lễ hội Aya Koonh của dân tộc Tà Ôi với nội dung khá toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển, quy trình thực hành điệu múa; giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học… Đồng thời, nêu lên thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của di sản này. Sở VH-TT&DL cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh sản xuất phim tài liệu khoa học “Những điệu múa trong lễ hội Aya Koonh của người Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” để hệ thống hóa một cách khoa học, bài bản những nội dung, giá trị đặc trưng của di sản văn hóa này.

Múa truyền thống trong lễ hội Aya Koonh là một môn nghệ thuật, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thể hiện ước muốn của người Tà Ôi về cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Đây là điệu múa tập thể, thể hiện tính cộng đồng rất cao.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP