02/12/2015 - 18:28

Bảo vệ an toàn hệ thống và công trình điện

TTH - Đó là nội dung của lễ ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn ngành điện trên địa bàn tỉnh giữa Công an tỉnh và 3 đơn vị là Công ty Điện lực, Chi nhánh điện cao thế và Trung tâm thí nghiệm điện Thừa Thiên Huế được tổ chức vào sáng 2/12.

Quy chế quy định nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Công an tỉnh với 3 đơn vị ngành điện trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; an ninh, an toàn ngành điện nhằm đảm bảo cho 3 đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong quá trình sản xuất, kinh doanh điện năng phục vụ nhu cầu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và dân sinh. Các bên phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai công tác bảo vệ an ninh, an toàn ngành điện; xây dựng và tích cực triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong đơn vị và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an toàn hệ thống điện, công trình điện trên địa bàn tỉnh...

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP