07/12/2016 - 21:09

Bảo vệ môi trường toàn diện, ngăn phát sinh ô nhiễm mới

TTH - Sáng 7/12, tại Văn phòng UBND tỉnh diễn ra hội nghị về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh. Ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, sở, ngành và một số đơn vị doanh nghiệp có tác động nhiều đến môi trường trên địa bàn tỉnh cũng đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế về đội ngũ, phương tiện cơ sở vật chất, công tác phối hợp và tính đồng bộ trong công tác quản lý; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục, giải quyết. Trong đó, cần chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về BVMT, khắc phục những chồng chéo trong phân công, phân cấp, bảo đảm tính phù hợp với năng lực, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành...

Kết luận tại hội nghị, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, công tác BVMT là nhiệm vụ quan trọng, cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tiếp thu tốt, triển khai cụ thể các quy định, chỉ thị để giải quyết tốt, rốt ráo nhiệm vụ BVMT trong thời gian tới. Cần thể hiện vai trò của người đứng đầu địa phương, đầu ngành một cách chuẩn mực, có trách nhiệm; năng lực và trang thiết bị phải được tăng cường kết nối để giám sát chặt công tác BVMT; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý giữa lực lượng công an môi trường với cán bộ môi trường để quản lý đồng bộ, không bỏ sót lĩnh vực. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nâng cao năng lực về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT.

HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP