Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

06/06/2022 - 14:26

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

TTH.VN - Sáng 6/6, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị”.

Hội thảo nhận được 36 bài viết của các tác giả trong và ngoài Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự hội thảo.

Hội thảo nhận được 36 bài viết của các tác giả trong và ngoài Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tập trung phân tích, làm rõ 3 nội dung chính. Đó là, nhận diện các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vai trò của cán bộ, giảng viên trong việc vận dụng quan điểm của Đảng vào giảng dạy ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh để bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng.

Hội thảo là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia; đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, hệ thống chính trị trong tỉnh rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Anh Phong 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP